«La fiscalidad de la Farmacia y como maximizar la rentabilidad de la inversión»

Taxfarma Actualidad

10 marzo 2022.Colegio Oficial de Farmacéuticos de Tarragona

Formacion impartida por Juan Antonio Sanchez (Taxfarma) y Sergi Bardaji (SBFarmaconsultores).

Programa:

Aquest curs proporciona al farmacèutic el coneixement i les eines necessàries1 per a fer una Gestió Excel·lent en dos aspectes claus: com millorar la fiscalitat de la farmàcia i com maximitzar la rendibilitat de la inversió.


La fiscalitat de la farmàcia

1. Chequeig fiscal a la renda 2021 de la Farmàcia

2. Fiscalitat de la transmissió de farmàcia 2022

Com maximitzar la rendibilitat de la inversió

 1. El GMROI. El marge brut de la inversió que combina rotació, marge i vendes
 2. Un cas pràctic
 3. Quins altres indicadors son clau per maximitzar la rendibilitat de la farmàcia
  1 El material del curs no només inclou la presentació en Power Point, sinó que també es lliuraran totes les plantilles Excel que s’utilitzin durant la sessió, de forma que els assistents puguin utilitzar-les a la farmàcia des del mateix dia
 4. Juan Antonio Sánchez
  Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses
  Soci-director de TAXFARMA
  Especialista en fiscalitat de la farmàcia
 5. Sergi Bardají i Bofill
  Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses
  Soci-director de SBFARMACONSULTORES
  Especialista en la gestió de la farmacia